Akademia Przyszłości

WIWAT AKADEMIA
W sobotę 7 października na Politechnice Poznańskiej odbyła się uroczysta inauguracja XV edycji Akademii Przyszłości.
W Akademii Przyszłości pomagamy dzieciom w odkrywaniu swoich mocnych stron i pokonywaniu szkolnych trudności. Wraz z wolontariuszami pokazujemy, że nauka może być ciekawa, a problemy szkolne to wyzwania, którym można sprostać. 
Po raz 15 – ty nasze kolegium wraz paniami pedagog i wolontariuszami wyruszą w niezwykłą, pełną przygód podróż. W tym celu zbudowaliśmy piękny balon, do kosza którego zapakowaliśmy swoje cele i marzenia.
 

Podczas uroczystości wszyscy uczniowie otrzymali upominki i indeksy, do których będą wpisywać swoje sukcesy.

Specjalne życzenia złożył nam założyciel Akademii Przyszłości i Szlachetnej Paczki – ksiądz Jacek Stryczek
 
JEDEN ZA WSZYSTKICH – WSZYSCY ZA JEDNEGO