Wszystkie wpisy, których autorem jest adminsp34

Terminy rekrutacji do klas pierwszych szkoły podstawowej oraz do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zarządzenie Prezydenta Miasta Poznania – zobacz
UCHWAŁA NR XLII/739/VII/2017 – zobacz
UCHWAŁA NR XLV/778/VII/2017 RADY MIASTA POZNANIA – zobacz
załącznik nr 1 – zobacz
Załącznik nr 2 – zobacz
Informator dla rodziców – zobacz
DEKLARACJA POTWIERDZENIA WOLI kontynuowania edukacji przedszkolnej – zobacz
Oświadczenie nr 1 – zobacz
Oświadczenie nr 2 – zobacz
Oświadczenie nr 3 – zobacz
Oświadczenie nr 4 – zobacz
Oświadczenie nr 5 – zobacz
Oświadczenie nr 6 – zobacz
TERMINARZ REKRUTACJI DO PRZEDSZKOLI/ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE  PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – zobacz
TERMINARZ REKRUTACJI UZUPEŁNIAJĄCEJ DO PRZEDSZKOLI/ODDZ. PRZEDSZKOLNYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NA ROK SZKOLNY 2018/2019 – zobacz
Potwierdzenie woli zapisu dziecka zakwalifikowanego w postępowaniu rekrutacyjnym do przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej – zobacz
 Wniosek o przyjęcia dziecka do przedszkola – zobacz
Załącznik do wnioski o przyjęcia dziecka do przedszkola – zobacz

 

 

DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

 
Tuż przed feriami z inicjatywy pedagoga szkolnego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Przez cały styczeń rozmawialiśmy z uczniami na zajęciach dydaktycznych i wychowawczych o cyberprzemocy. Treści te były poruszane na zajęciach  profilaktycznych z policjantką, strażniczką miejską, na lekcjach informatyki,a na lekcjach plastyki uczniowie wykonywali plakaty, które można było podziwiać w holu szkoły obok Kodeksu Bezpiecznego Surfowania.
Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa Europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.
Tegoroczny Dzień Bezpiecznego Internetu przebiegał pod hasłem ” Tworzymy kulturę szacunku w sieci
 

Czytaj dalej DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

Spotkanie z nauczycielem z Indii

W czwartek 1 lutego naszą szkołę odwiedził niezwykły gość- Pan Vinod Chohan, który pokazał uczniom jak z kolorowej bibuły bez użycia kleju wyczarować bajeczne dekoracje.
Dzieci były oczarowane i zdumione gdy ze zwiniętego rulonika papieru wyrastały przepiękne kwiaty.
 Miały okazję rozmawiać z naszym gościem w języku angielskim i nauczyć się nowych słówek.
Mamy nadzieję, że to nie ostatnie spotkanie z przedstawicielem tak odległego kraju

Czytaj dalej Spotkanie z nauczycielem z Indii

MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI

25 stycznia 2018 roku z inicjatywy pedagoga szkolnego w ramach realizowanego od lat w naszej szkole programu „Między nami kobietkami” odbyły się zajęcia edukacyjne dla dziewcząt klas VI na temat przemian i problemów wieku dojrzewania. Głównym założeniem programu jest szerzenie wiedzy na temat zmian fizycznych, psychicznych oraz emocjonalnych okresu dojrzewania oraz zasad i roli stosowania higieny osobistej w tym tak ważnym momencie dla organizmu młodej dziewczyny.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA NIELETNICH

Ponieważ w tym roku szkolnym większość uczniów klas VII kończy 13 lat pedagog szkolny w ramach programu „Szkoła wolna od narkotyków i przemocy” zorganizował zajęcia profilaktyczne na temat odpowiedzialności karnej nieletnich. Zgodnie z przepisami Ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich każda osoba pomiędzy 13 – 17 rokiem życia ponosi odpowiedzialność prawną za popełnione czyny karalne. Podczas zajęć funkcjonariuszka policji omówiła pojęcia nieletni, małoletni, czyn karny, demoralizacja oraz zapoznała uczniów ze środkami wychowawczymi i poprawczymi stosowanymi przez Sąd Rodzinny i Nieletnich.
   Zapamiętaj.
 Jeśli ktoś namawia Cię do popełnienia przestępstwa, czy wykroczenia wyraź zdecydowanie swój sprzeciw. Przeciwstaw się przemocy, krzywdzeniu innych, odrzuceniu, wyśmiewaniu, zastraszaniu.
 Przemoc nie kończy się sama. Pierwszym krokiem do jej przerwania jest przełamanie izolacji i milczenia. W trudnych sytuacjach zwróć się do osób dorosłych, którym ufasz – rodziców, wychowawców, nauczycieli, pedagoga szkolnego. 
PRZESTRZEGASZ PRAWA JESTEŚ OK.

RÓŻNE OBLICZA SIECI

W styczniu w klasach VI odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy. Celem zajęć było przekazanie dzieciom informacji dotyczących bezpieczeństwa w sieci internetowej. Głównym tematem zajęć było omówienie zagrożeń i niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą nierozważne i nieodpowiedzialne korzystanie z internetu. Jednym z największych jest cyberprzemoc, to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i sieci telefonów komórkowych. W Polsce cyberprzemocy w mniejszym lub większym stopniu doświadcza ponad połowa młodych internatów. Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się między innymi wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś – w Internecie lub przy użyciu telefonu – robienie bez zgody zdjęć, rejestrowanie i publikowanie filmów. Zapamiętaj  –   W Internecie ranisz realnie i odpowiadasz realnie

Szanowni Państwo,
W związku z organizacją dyskoteki w dniu 6.02.18, konkurs piosenki anglojęzycznej odbędzie się 5.02.18 w godz. 14.35-16.30 w sali 29c. 
Za zmiany uprzejmie przepraszamy.
Aleksandra Regulska 
Regulamin – zobacz