DZIEŃ BEZPIECZNEGO INTERNETU

 
Tuż przed feriami z inicjatywy pedagoga szkolnego obchodziliśmy Dzień Bezpiecznego Internetu. Przez cały styczeń rozmawialiśmy z uczniami na zajęciach dydaktycznych i wychowawczych o cyberprzemocy. Treści te były poruszane na zajęciach  profilaktycznych z policjantką, strażniczką miejską, na lekcjach informatyki,a na lekcjach plastyki uczniowie wykonywali plakaty, które można było podziwiać w holu szkoły obok Kodeksu Bezpiecznego Surfowania.
Dzień Bezpiecznego Internetu obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Początkowo wydarzenie to świętowały jedynie państwa Europejskie, ale już od lat DBI przekracza granice Europy angażując państwa z całego świata.
Tegoroczny Dzień Bezpiecznego Internetu przebiegał pod hasłem ” Tworzymy kulturę szacunku w sieci