III d w Muzeum Archeologicznym

Uczniowie klasy III D odwiedzili Muzeum Archeologiczne, gdzie uczestniczyli w lekcji pt. „Dziś cień wosku Ci ukaże, co Ci życie niesie w darze”. Dzieci dowiedziały się, jak dawnej wróżono, w co wierzono.
Każdy uczeń wykonał magiczny alfabet „ Runy”.  Na zakończenie wycieczki, klasa zwiedziła wystawę „Śmierć i życie w starożytnym Egipcie”.