MIĘDZY NAMI KOBIETKAMI

25 stycznia 2018 roku z inicjatywy pedagoga szkolnego w ramach realizowanego od lat w naszej szkole programu „Między nami kobietkami” odbyły się zajęcia edukacyjne dla dziewcząt klas VI na temat przemian i problemów wieku dojrzewania. Głównym założeniem programu jest szerzenie wiedzy na temat zmian fizycznych, psychicznych oraz emocjonalnych okresu dojrzewania oraz zasad i roli stosowania higieny osobistej w tym tak ważnym momencie dla organizmu młodej dziewczyny.