Historia

Inauguracja pierwszego w historii roku szkolnego „34′ odbyła się 1.09.1988.

Szkole nadano imię Ludowego Wojska Polskiego, zmienione z inicjatywy szkolnej społeczności na „Wojska Polskiego” w roku 1990.

Tablicę Patrona w holu głównym zaprojektował i wykonał prof. Józef Petruk.

On też zmienił ją, aktualizując imię szkoły.

Zmienioną tablicę odsłonięto 22.09.1998 roku w 10 urodziny szkoły.

Szkoła posiada piękny sztandar od 23.02.1996, kiedy to prezydent Miasta Poznania W.Sz. Kaczmarek przekazał go dyr Emilii Waśniowskiej,

a biskup polowy Wojska Polskiego gen. Sławoj L. Głódź poświęcił go.