Hymn

W ojczyźnie wielkiej
mała jest ojczyzna,
a w niej mój Poznań,
dom, osiedle, szkoła,
a w szkole, każdy
z nas to chętnie przyzna,
jesteśmy po to,
by cudu dokonać.
Cudu poznania
siebie, świata, ludzi,
cudu poznania,
czym jest człowieczeństwo
i jak się zdobyć
w chwili trudnej próby
na dzielną mądrość,
na codzienne męstwo.
Człowiek hetmanem
jest swojego życia,
w szkolnym plecaku
już buławę nosi
i wieczne pióro,
którym może wpisać
w treść swego losu
odwieczne wartości.
Skąd brać nadzieję,
przykład i moc ducha,
by życia swego
nie naznaczać klęską,
lecz pod hasłami:
Bóg, Honor, Ojczyzna
do głębi Wiedzy
podążać zwycięsko.

 

 

Cieszmy się czasem,
który jest nam dany
i siejmy przyjaźń
dorosłych i dzieci,
bo z tego ziarna
piękny plon powstanie
na miarę marzeń
i przyszłych stuleci.