Sześciolatek w szkole

„Szkoła dla sześciolatka przyjazna i bezpieczna”

Zgodnie z założeniami reformy oświaty od 2012 roku wszystkie dzieci sześcioletnie podejmą naukę w klasie pierwszej. W naszej szkole już od kilkunastu lat funkcjonują oddziały przedszkolne dla dzieci sześcioletnich.

Teren wokół szkoły jest obszerny, zadbany, wyposażony w boisko do wszelkiego rodzaju zabaw i gier. Szkoła jest przestrzenna, odnowiona, usytuowana bezpiecznie, monitorowana. Ponadto szkoła posiada odpowiednią infrastrukturę, która spełnia kryteria objęcia sześciolatków obowiązkiem szkolnym, czyli odpowiednio przygotowane sale, toalety, szatnie, świetlicę.

Ø W każdej sali są kąciki zabaw z kolorowym dywanem, klockami, zabawkami, książeczkami.

Ø Każda sala jest zaopatrzona w bogatą bazę dydaktyczną.

Ø Sale dydaktyczne są wyposażone w nowe meble, stoliki, krzesła odpowiednio dobrane do wieku i wzrostu dzieci.

Ø Dzieci od wielu lat mogą korzystać z pracowni informatycznej, w której przeżywają pełne emocji chwile.

Ø Szkoła posiada odpowiednią kadrę: nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczania zintegrowanego, logopedę, nauczycieli z kwalifikacjami oligofrenopedagogiki.

Ø Uczniowie badani są pod kątem wad postawy, a dzieci z wadami postawy uczestniczą w zajęciach gimnastyki korekcyjnej.

Ø Opieka specjalistyczna obejmuje także diagnozę logopedyczną dziecka, a w razie potrzeby bezpłatne zajęcia logopedyczne organizowane są w szkole.

Ø Uczniowie szkoły są objęci opieką psychologiczno – pedagogiczną oraz medyczną pielęgniarki.

Ø Szkoła posiada odpowiednio wyposażone sale gimnastyczne.

Ø W szkole funkcjonuje stołówka szkolna oferująca odpłatne obiady.

Po zakończeniu zajęć edukacyjnych szkoła prowadzi bezpłatne zajęcia pozalekcyjne dla uczniów klas młodszych: przyrodnicze, plastyczne, taneczne, z papieroplastyki, zajęcia sportowe, itp. …

Oferta zajęć co roku jest modyfikowana pod kątem zainteresowań dzieci.

Dzieci mają również możliwość korzystania z płatnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych na terenie szkoły.