Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskiego FOX

  1. Ideą konkursu jest motywowanie uczniów do nauki języka angielskiego poprzez udział w teście, do rozwiązania którego potrzeba odpowiedniej dla danej kategorii wiekowej wiedzy gramatycznej, słownikowej, kulturoznawczej oraz z zadanej lektury. Test składa się z trzydziestu zadań wielokrotnego wyboru i trwa 75 minut.
  1. Test przeprowadzany jest we wszystkich szkołach w Polsce w tym samym dniu i o tej samej godzinie – w roku szkolnym 2017/18 odbędzie się 27 lutego 2018 r.
  1. Rejestracja do konkursu Fox 2018 trwa do 10 stycznia 2018 r. Zgłoszenia do konkursu wraz z opłatą 9 zł za udział przyjmuje p. Katarzyna Niewolak, oraz pozostali nauczyciele języka angielskiego.

  1. Obowiązkowa lektura do przeczytania:
– klasa IV – „Rumpelstitskin”,
– klasa V i VI – „Odyssey”,
– klasa VII – „Black Beauty”
Dodatkowo dla poszczególnych kategorii zagadnienia z zakresu słownictwa:
– forest animals – klasy IV,
– forest life – klasy V, VI,
– environment protection – klasy VII.
Jest możliwość zamówienia lekturki przez szkołę w cenie 14 zł, jednak nie jest to obowiązkowe.
Lekturkę będzie można wypożyczyć – informacje u p. Katarzyny Niewolak.