Otrzymaliśmy zaszczytny tytuł Szkoły Odkrywców Talentów!

Niezwykle miło nam poinformować, że Dyrektor Ośrodka Rozwoju Edukacji w Warszawie przyznał  Szkole Podstawowej nr 34  im. Wojska Polskiego w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 8 tytuł Szkoły Odkrywców Talentów.  To dla nas wielkie  wyróżnienie.  Jest dowodem, że nauczyciele w szczególny sposób przyczyniają się do odkrywania, wspierania zdolności, zainteresowań oraz uzdolnień dzieci i młodzieży.  Nasza systematyczna praca z uczniami przyczynia się do rozwijania ich talentów i osiągania przez nich wysokich wyników w nauce oraz zdobywania najwyższych laurów  w  konkursach przedmiotowych, sportowych i artystycznych.
W dowód uznania   otrzymaliśmy dodatkowo  tablicę „Szkoła Odkrywców Talentów”a  nasza szkoła została umieszczona mapie Szkół Odkrywców Talentów https://www.ore.edu.pl/uczen-zdolny-spe/odkrywamy-talenty-spe/mapy-sot-mot/134-projekty-efs/odkrywamy-talenty/7736-szko%C5%82y-odkrywc%C3%B3w-talent%C3%B3w-od-2017-2018
 
Zobacz:
załączniki 1
załącznik 2