PASOWANIE UCZNIÓW KLAS PIERWSZYCH I KLAS ZEROWYCH

W dniu 13 października 2017 r. odbyła się w naszej szkole uroczystość ślubowania klas pierwszych i zerowych. Wzięły w niej udział dzieci z trzech klas pierwszych i z dwóch oddziałów zerowych, które po złożonym ślubowaniu odebrały akty pasowania na uczniów SP nr 34 im. Wojska Polskiego w Poznaniu. Uczniowie przyrzekali, że swoim zachowaniem będą sprawiać radość zarówno nauczycielom, jak i swoim rodzicom. Uroczystość odbyła się w podniosłej atmosferze i uświetniona została występami dzieci. Każda z klas biorących udział w uroczystości, zaprezentowała krótki program artystyczny. Cieszymy się, że nasza społeczność uczniowska powiększyła swoje szeregi. Wierzymy, że nasi nowi uczniowie wyrosną na mądrych i dobrych ludzi.