Podziękowanie

Drodzy uczniowie!

Serdecznie dziękujemy za dary,

które przynieśliście w I półroczu.

Są wśród nich lubiane

przez czytelników naszej biblioteki

serie, książki przyrodnicze, lektury

i wiele innych pozycji.

Zapraszamy do czytania!

Zespół Biblioteki im. Emilii Waśniowskiej