Rada rodziców

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

Zapraszamy na spotkanie Rady Rodziców, które odbędzie się w dniu 22.02.2017 godz. 18:00

Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 w Poznaniu jest samorządną reprezentacją ogółu rodziców i opiekunów prawnych uczniów szkoły. Radę stanowią, wybrani po jednym, przedstawiciele rodziców i opiekunów prawnych uczniów danej klasy. Spośród całej Rady wybierane jest Prezydium, które na bieżąco kieruje pracami Rady Rodziców.

Jako Rada Rodziców współpracujemy z Dyrekcją, Radą Pedagogiczną oraz pozostałymi pracownikami naszej szkoły. Ustawa o systemie oświaty daje nam szerokie kompetencje. Mamy realny wpływ na to, jak funkcjonuje nasza szkoła. Współtworzymy szkolny program wychowawczy oraz program profilaktyki, przekazujemy swoje uwagi dotyczące m.in. bieżącej pracy szkoły, listy podręczników oraz wielu innych istotnych spraw.

Rada Rodziców SP34 gromadzi fundusze pochodzące z dobrowolnych składek i darowizn. Przeznaczone są one głównie na nagrody w szkolnych konkursach, zakup książek do biblioteki, zakup środków dydaktycznych i sprzętu technicznego podnoszącego jakość nauczania naszych dzieci, wspomaganie działalności kółek zainteresowań.

Rada Rodziców to także forum, na którym możemy wyrazić oczekiwania wobec szkoły i jej pracowników. Służą temu regularnie odbywane spotkania z Dyrekcją szkoły. Chcemy mieć realny wpływ na funkcjonowanie szkoły, jako środowiska, w którym nasze dzieci spędzają wiele godzin dziennie i któremu powierzyliśmy odpowiedzialność za ich edukację.

Wszystkie szczegółowe informacje dotyczące działalności Rady Rodziców możecie Państwo znaleźć w poszczególnych zakładkach.