Dokumenty finansowe

ZESTAWIENIE WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW
ZESTAWIENIE WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW
STAN NA DZIEŃ 22-03-2017r
   
0A 25,00 zł
0B 50,00 zł
1 A 575,00 zł
1 B 270,00 zł
1 C 165,00 zł
   
2 A 0,00 zł
2 B 180,00 zł
2 C 625,00 zł
2 D 650,00 zł
2 E 475,00 zł
2 F 130,00 zł
2G 95,00 zł
2H 575,00 zł
2I 520,00 zł
2J 420,00 zł
   
3 A 155,00 zł
3 B 665,00 zł
3 C 444,00 zł
3 D 300,00 zł
3 E 655,00 zł
3 F 660,00 zł
3G 50,00 zł
3H 715,00 zł
3I 50,00 zł
   
4 A 250,00 zł
4 B 375,00 zł
4 C 0,00 zł
4 D 300,00 zł
4 E 155,00 zł
4 F 300,00 zł
   
5 A 255,00 zł
5 B 25,00 zł
5 C 300,00 zł
5 D 0,00 zł
5 E 345,00 zł
5 F 420,00 zł
   
6 A 25,00 zł
6 B 155,00 zł
6 C 155,00 zł
6 D 535,00 zł
6 E 120,00 zł
6 F 345,00 zł
   
   
RAZEM 12 509,00 zł
   
   
   
   
   
   
ZESTAWIENIE WPŁAT NA RADĘ RODZICÓW SP 34
STAN NA DZIEŃ 31.10.2016  
     
0A 0,00 zł  
0B 50,00 zł  
1A 50,00 zł  
1B 235,00 zł  
1C 0,00 zł  
2A 0,00 zł  
2B 110,00 zł  
2C 625,00 zł  
2D 50,00 zł  
2E 415,00 zł  
2F 95,00 zł  
2G 70,00 zł  
2H 0,00 zł  
2I 495,00 zł  
2J 0,00 zł  
3A 155,00 zł  
3B 0,00 zł  
3C 444,00 zł  
3D 205,00 zł  
3E 50,00 zł  
3F 660,00 zł  
3G 25,00 zł  
3H 715,00 zł  
3I 0,00 zł  
4A 180,00 zł  
4B 235,00 zł  
4C 0,00 zł  
4D 0,00 zł  
4E 85,00 zł  
4F 275,00 zł  
5A 135,00 zł  
5B 25,00 zł  
5C 135,00 zł  
5D 0,00 zł  
5E 0,00 zł  
5F 420,00 zł  
6A 0,00 zł  
6B 0,00 zł  
6C 25,00 zł  
6D 0,00 zł  
6E 35,00 zł  
6F 345,00 zł  
     
SUMA 6 344,00 zł