Informacje ze spotkań

Podsumowanie zebrania 13.06.2017 – zobacz
 
Podsumowanie zebrania  11.05.2017 – zobacz

 

 Podsumowanie zebrania 27.04.2017 –zobacz

 

 Podsumowanie zebrania 22.03.2017 –zobacz

 

 Podsumowanie zebrania 22.02.2017 –zobacz

 
 Podsumowanie zebrania 18.01.2017 –zobacz
Podsumowanie spotkania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 z dnia 14.12.2016 –zobacz

 
Podsumowanie spotkania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 z dnia 09.11.2016 –zobacz

 
Podsumowanie zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34 z dnia 12.10.2016 –zobacz

 

Podsumowanie zebrania Rady Rodziców Szkoły Podstawowej nr 34
z dnia 08.09.2016

Porządek zebrania:

 1. Powitanie zebranych przedstawicieli trójek klasowych oraz Dyrekcji .
 2. Ustalenie obecność przedstawicieli trójek klasowych.
 3. Informacje Pani Dyrektor na temat bieżących spraw szkoły.
 4. Wybór Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.
 5. Przedstawienie głównych punktów działań Rady Rodziców oraz wolne głosy i sprawy różne.

 

Ad. 1.

Przewodnicząca Rady Rodziców z roku szkolnego 2015/2016 przywitała zebranych przedstawicieli trójek klasowych oraz Panią Dyrektor Katarzynę  Książkowską

Ad. 2.

Ustalono obecność przedstawicieli trójek klasowych. Stwierdzono liczbę członków, która uprawnia do podejmowania decyzji i uchwał.

Na spotkaniu obecnych było 30 przedstawicieli trójek klasowych.

Ad. 3.

Pani Dyrektor Katarzyna Książkowska przedstawiła następujące tematy związane z działaniem szkoły :

 1. Plan Pracy Szkoły na rok 2016/2017, dostępny na stronie internetowej szkoły.
 2. przekazanie przedstawicielom poszczególnych klas odpowiedzi na ich pisma, które wpłynęły do dyrekcji szkoły.
 3. Pani Dyrektor zwróciła się z prośbą do rodziców, aby wszelkie sprawy załatwiali w wyznaczonych do tego godzinach. Godziny pracy sekretariatu, kierownictwa szkoły oraz godziny wyznaczone dla rodziców dostępne są na stronie internetowej szkoły.
 4. Rodzice zostali poinformowani o wprowadzeniu nowej książki wejść do budynku szkoły. Jeżeli ktoś z rodziców będzie wpisywał się niewyraźnie lub fikcyjnymi danymi nie będzie wpuszczany na teren szkoły. Do szkoły wchodzą tylko rodzice odbierający dzieci ze świetlicy. Pozostali rodzice powinni oczekiwać na swoje dzieci przed szkołą.
 5. Pani Dyrektor zwróciła się do rodziców z prośbą o ewentulany zakup Video-domofonu do świetlic, który pomoże zminimalizować wejścia do szkoły
 6. Szkoła potrzebuje nadal sprzętu komputerowego na całkowite wdrożenie dziennika elektronicznego. Nauczyciele zostali już przeszkoleni. Na obecnym etapie wdrożenia e-dziennika uzupełniane będą bazy danych.
 7. Rodzice poinformowali, że plan kółek nie został jeszcze opublikowany na stronie szkoły.
 8. Rodzice poruszyli temat obiadów szkolnych. Ustalono, że z uwagami poczekamy do kolejnego spotkania, ponieważ obsługa potrzebuje jeszcze czas na tzw. „rozruch”.
 9. Rodzice wyrazili opinię o źle działającej stronie internetowej. Na stronie brakuje wielu informacji, publikacje powinny być z odpowiednim wyprzedzeniem. Poproszono p. Dyrektor o częstsze uaktualnianie strony.
 10. Rodzice poruszyli ponownie temat problemu słabej dostępności szkolnego psychologa oraz potrzeby organizowania systematycznych spotkań psychologa z klasami, w ramach regularnych pogadanek o bezpieczeństwie, koleżeństwie, tolerancji, mobbingu i przemocy.
 11. Pani Dyrektor poinformowała o problemie dostępności logopedy w szkole.
 12. Szkoła nie odpowiada za rowery pozostawione przed szkołą. Rodzice zgłosili konieczność montażu dodatkowych stojaków rowerowych, aby umożliwić każdemu zabezpieczenie (przypięcie) roweru.
 13. Rodzice zgłaszali problem dużego ciężaru tornistrów z podręcznikami.
 14. Rodzice zwrócili się do Pani Dyrektor z zapytaniem dlaczego pomimo mniejszej ilości uczniów w szkole ostatnie lekcje nie kończą się o 15:30. Pani Dyrektor poinformowała, że brakuje sal lekcyjnych i pomimo starań nie mam możliwości ułożenia innego planu.

Zakończono pierwszą część zebrania. Dyrekcja opuściła salę, przedstawiciele klas przystąpili do ukonstytuowania się Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017.

Ad. 4.

Dokonano wyboru Prezydium Rady Rodziców i Komisji Rewizyjnej.

 

W skład Prezydium Rady wchodzą:

Małgorzata Wardecka – Tuliszka 6F           – Przewodnicząca

Witold Namerła 5F                          – Zastępca Przewodniczącej RR

Marta Rudnicka 3C                – Zastępca Przewodniczącej RR

Katarzyna Bocian 4A                                   – Sekretarz

Renata Markiewicz                         – Skarbnik

Małgorzata Lubieńska-Leszczyk 5A – Członek

Michalina Jaskólska-Pyrek 3E                     – Członek

Łukasz Wojtyla 2I                             – Członek

 

W skład Komisji Rewizyjnej wchodzą:

Agnieszka Klemczak  5B

Rafał Wnuk 1B

 

Zatwierdzono skład Prezydium Rady Rodziców oraz Komisji Rewizyjnej poprzez głosowanie:

za: 30 głosów, przeciwnych: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów

 

Ad. 5.

 1. Zagłosowano za utrzymaniem umowy zlecenia dla Skarbnika.

za: 30 głosów, przeciwnych: 0 głosów, wstrzymało się: 0 głosów

 1. Wyróżnienie Nauczyciel Roku – kontynuacja w nowym roku szkolnym 2016/2017.
 2. Prośba o bieżące wpłacanie składek na Radę Rodziców. W miarę możliwości prośba o wpłacanie bezpośrednio na konto RR, numer konta RR dostępny jest na stronie internetowej szkoły, w zakładce KONTAKTY. W tytule przelewu prosimy podawać imię i nazwisko dziecka oraz klasę, a w przypadku łącznych wpłat podajemy klasę, a listę uczniów przesyłamy na skrzynkę mailową RR.
 3. Rada Rodziców zamierza przeprowadzić konkursy dla uczniów. Na kolejnym spotkaniu omówione zostaną propozycje.
 4. W związku z tym, że szkoła ma nieograniczone potrzeby zachęcamy rodziców do zainteresowania się potrzebami szkoły i jej wspierania. W szkole mamy niedoposażone sale lekcyjne, świetlice. Zanim wyrzucimy z domu niepotrzebne, ale w dobrym stanie, gry planszowe czy zabawki, zapytajmy czy nie przydadzą się np. w świetlicy. Podobnie z artykułami piśmiennymi długopisy, ołówki, arkusze papieru, kredki, spinacze, dziurkacze  itp. z pewnością przydadzą się w świetlicach i na zajęciach dodatkowych.

Wyznaczono kolejny termin zebrania na dzień 12.10.2016 godz. 18:00

Zebranie zakończono