Skład

Rada Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 34

Os. Bolesława Śmiałego 107

60-682 Poznań

e-mail:  radarodzicowsp34@wp.pl

 

 

Prezydium Rady Rodziców na rok szkolny 2016/2017:

Małgorzata Wardecka-Tuliszka  6F         – Przewodnicząca RR

Witold Namerła 5F                                     – Zastępca Przewodniczącej RR

Joanna Felińska 3C                                              – Zastępca Przewodniczącej RR

Katarzyna Bocian 4A                                 – Sekretarz

Renata Markiewicz                                                – Skarbnik

Małgorzata Lubieńska-Leszczyk 5A       – Członek

Małgorzata Nieszczerzewska       3F      – Członek

Łukasz Wojtyla 2I                                       – Członek

 

Komisja Rewizyjna :

Agnieszka Klemczak  5B

Rafał Wnuk 1B

 

Numer rachunku bankowego 75102040270000110200358416

Dziękujemy za wszystkie wpłaty wspierające działalność Rady na rzecz społeczności szkolnej.