TPD

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci
Koło przy Szkole Podstawowej nr 34

 

Koło TPD działa na terenie szkoły od wielu lat, niosąc pomoc dzieciom, uczniom naszej szkoły, których rodziny znalazły się w trudnej, a czasami w bardzo trudnej sytuacji materialnej. Dzięki pieniążkom pochodzącym z indywidualnych wpłat dobrowolnych, z kiermaszy świątecznych, które ostatnio organizujemy w naszej szkole, a także zebranym przez wychowawców klas podczas zebrań z rodzicami możemy wspomóc najbardziej potrzebujące rodziny.

Wydatki TPD w bieżącym roku szkolnym dotyczyły:

–   sfinansowania obiadów (drugiego dania) uczniom – w każdym miesiącu przeciętnie troje dzieci korzysta z tej formy pomocy,

–   dofinansowania do zakupów odzieży i obuwia,

–   dwukrotnego dofinansowania zakupu specjalnych okularów korekcyjnych (aby umożliwić dzieciom ćwiczenie na lekcji w-f),

–   sfinansowania biletów do teatru, spotkań teatralnych,

–   sfinansowania wyjazdu na do Szreniawy,

–   sfinansowania paczki mikołajkowej i paczek „na zajączka”.

Jak co roku, tak i w roku bieżącym, planujemy dofinansowanie wycieczek szkolnych oraz wyjazdów na zielone szkoły uczniom, których rodziców nie stać na opłacenie kosztów wyjazdu.

Wszystkim ofiarodawcom składamy serdeczne podziękowania.

 

Zarząd Koła TPD