REGULAMIN PRZEBYWANIA UCZNIÓW ORAZ OSÓB, KTÓRE NIE SĄ UCZNIAMI BĄDŹ PRACOWNIKAMI SZKOŁY

REGULAMIN PRZEBYWANIA UCZNIÓW ORAZ OSÓB, KTÓRE NIE SĄ UCZNIAMI BĄDŹ PRACOWNIKAMI  ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO NR 8 W POZNANIU NA TERENIE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34
 ZOBACZ