RÓŻNE OBLICZA SIECI

W styczniu w klasach VI odbyły się zajęcia profilaktyczne dotyczące cyberprzemocy. Celem zajęć było przekazanie dzieciom informacji dotyczących bezpieczeństwa w sieci internetowej. Głównym tematem zajęć było omówienie zagrożeń i niebezpieczeństw jakie niesie ze sobą nierozważne i nieodpowiedzialne korzystanie z internetu. Jednym z największych jest cyberprzemoc, to inaczej przemoc z użyciem mediów elektronicznych – przede wszystkim Internetu i sieci telefonów komórkowych. W Polsce cyberprzemocy w mniejszym lub większym stopniu doświadcza ponad połowa młodych internatów. Do działań określanych jako cyberprzemoc zalicza się między innymi wyzywanie, straszenie, poniżanie kogoś – w Internecie lub przy użyciu telefonu – robienie bez zgody zdjęć, rejestrowanie i publikowanie filmów. Zapamiętaj  –   W Internecie ranisz realnie i odpowiadasz realnie