Oddział przedszkolny

Rok szkolny 2016/2017

przed5 przed4 przed3 przed2 przed1


 

W Szkole Podstawowej nr 34 na osiedlu Bolesława Śmiałego od września 2016 roku będą funkcjonowały 2 całodzienne oddziały przedszkolne. Czynne od godziny 6.00 do 17.00. Zajęcia z obowiązkowego przygotowania przedszkolnego będą odbywały się w godzinach od 8:00 do 13:00. Zajęcia w każdej grupie przedszkolnej będą prowadzone przez dwóch nauczycieli. Dzieci oddziału przedszkolnego mają darmową opiekę. Rodzice mogą wykupić dziecku całodzienne wyżywienie. Śniadanie obiad i podwieczorek, które jest przygotowywane przez Przedszkole nr 190. Sale są bogato wyposażone w pomoce dydaktyczne dostosowane dla dzieci 5 i 6 letnich. Różnorodne zabawki oraz dobrze zagospodarowana przestrzeń sprzyjają zarówno efektywnemu wypoczynkowi, jak i nauce. Nauczyciele przygotowują bogatą ofertę wyjść na wycieczki. Oddział przedszkolny oferuje darmowe zajęcia dodatkowe: logopedia , gimnastyka korekcyjna, religia, język angielski i do wyboru: rytmika, tańce. Dzieci korzystają z placu zabaw oraz z kącika sportowego. Dzieci oddziałów przedszkolnych aktywnie uczestniczą w życiu szkoły, poprzez udział w projektach edukacyjnych, uroczystościach szkolnych, festynach, akcjach organizowanych przez szkołę.

20160209_092537 20160209_092546 20160209_092553 20160209_092618 20160209_092625 20160209_092645 20160209_092657 20160209_092707 20160209_092802