Obszar I

W ramach tego obszaru przeprowadziliśmy 2 lekcje wychowania fizycznego. Pierwsza z piłki koszykowej prowadzona przez Łukasza Piechnę i druga z piłki siatkowej prowadzona przez Hannę Kamińską.

Lekcja piłki koszykowej przeprowadzona została w klasie VI z grupą chłopców. Cała lekcja prowadzona była w formie toru przeszkód, a jej głównym zadaniem było doskonalenie kozłowania i dwutaktu.

Lekcja piłki siatkowej została przeprowadzona z grupa dziewcząt w klasie IV. Prowadzący w rozgrzewce wykorzystała drabinkę koordynacyjna. Dalsza część lekcji to doskonalenie odbić sposobem oburącz górnym i dolnym z wykorzystaniem różnego sprzętu.