Uchwała

Na podstawie uchwały nr XLVIII/855/VII/2017 Rady Miasta Poznania z dnia 16 maja 2017 r. z dniem 1 września 2017 r. utworzony został Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 8 w Poznaniu w skład, którego wchodzą: Szkoła Podstawowa nr 34 im. Wojska Polskiego i Przedszkole nr 190.